درباره حوراماه بیوتی

مجموعه حوراماه بیوتی در سال 1388 با نام گیشا در شهر گرگان شروع به کار کرد و بعد از چند سال به نام پرنسس تغییر یافت. بعد از اخذ مجوزهای حرفه ای در سال 1395 برند حوراماه بیوتی رسما ثبت شد.

آدرس

عدالت۳۸مجتمع بامداد طبقه ۶واحد۶۰۵